Jak przygotować pole pod sad brzoskwiniowy?

Decydując się na założenie sadu brzoskwiniowego, należy przygotować odpowiednio teren. Wszystkie zabiegi mają na celu poprawienie struktury i zasobności gleby, uregulowanie jej odczynu, staranne odchwaszczenie, szczególnie z uwzględnienie chwastów wieloletnich. Zabiegi te stworzą optymalne warunki dla rozwoju drzew z uwzględnieniem długofalowego użytkowania pola pod sad brzoskwiniowy. Jest to ważne zwłaszcza jeśli planujemy założyć sad na miejscu usuniętych starych drzew, ponieważ trzeba zlikwidować efekt zmęczenia gleb. Wymaga to długotrwałego i starannego okresu rekultywacji.

  • Przedplon

Jest to pierwszy etap w przygotowaniu gleby, który poprawia właściwości siedliska. Działanie zielonych nawozów trwa nawet do dwóch lat. Proces przygotowywania terenu należy rozpocząć rok przed planowanym sadzeniem. Przez ten czas ważne jest wykorzystanie roślin głęboko się korzeniących i poprawiających strukturę gleby. Jako przedplon można zastosować mieszanki roślin motylkowych, które wzbogacają glebę w azot pochodzący z powietrz, ze zbożami. Wartość nawozowa przyoranych roślin zależy od wielkości wyprodukowanej biomasy oraz od zwartych w niej składników mineralnych. Dużą masę zieloną daje mieszanka wyki jarej, peluszki, bobiku i owsa w ilości 120 + 30 + 40 + 30 kg na 1 ar. Rośliny motylkowe wnoszą na hektar około 200-250kg N, 20-30kg P, 100-200kg K, 80-130kg Ca, 20-30kg Mg, 2-3kg Mn i Fe, 500-600g Cu, 400-500g Zn oraz 100-200g B. Mieszankę tą trzeba wysiać wczesną wiosną oraz rozdrobnić za pomocą brony talerzowej pod koniec czerwca, a następnie rozrzucić zalecane dawki nawozów fosforowo-potasowych i przyorać pługiem z pogłębiaczem na głębokość 10-15cm. Mimo że uprawa roślin motylkowych jest kosztowna, ponieważ na hektar wysiewa się 150-200g nasion, to wnosi ona dużo więcej składników pokarmowych niż przy zastosowaniu tańszej gorczycy. Zastosowanie tak gęstej ściółki powoduje, że ilość chwastów jest mniejsza i nie są one tak uciążliwe oraz pozawala na uzyskanie dobrego źródła próchnicy.

  • Odchwaszczenie

Mimo stosowania ściółki często pojawia się wtórne zachwaszczenie chwastami dwuliściennymi i jednoliściennymi takimi jak: komosa biała, chwastnica jednoroczna, mniszek lekarski. Można zastosować odchwaszczanie mechaniczne polegające na głębokim przekopaniu gleby i wybraniu rozłogów, lub chemiczne za pomocą herbicydów systemicznych. W przypadku średniego stopienia zachwaszczenia dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie Roundupu, a na silne zachwaszczenie chwastami dwuliściennymi dodatkowo warto użyć Chwastoxu.

Zwalczane chwasty Termin zabiegów Herbicyd i dawka na 1 ha
Perz właściwy Od wiosny do późnej jesieni, na zielone chwasty. Przynajmniej 3-4 tygodnie przed sadzeniem drzew. Roundup 360 SL i jego odpowiedniki  5,0–6,0 l
Dwuliścienne chwasty trwałe Roundup 360 SL i jego odpowiedniki  5,0–0,8 l
Dwuliścienne chwasty trwałe i skrzyp polny Od maja do października, na zielone chwasty. Roundup 360 SL (lub jego odpowiednik)    5,0 l

+ Chwastox Ekstra 300 SL                           2,5 lStarane 250 EC                                       1,5 – 2 l

 

  • Nawożenie

Przed przystąpieniem do nawożenia drzew należy zlecić wykonanie analizy gleby na zawartość podstawowych składników mineralnych. Pozwoli to na zapoznanie się z takimi informacjami jak zawartość fosforu, potasu i magnezu, części spławianych oraz kwasowość. Nawożenie przed założeniem sadu powinno dążyć do zwiększenia aktywności biologicznej gleby oraz uzyskania odpowiedniego odczynu i optymalnej zawartości składników mineralnych w glebie.

Ze względu na to, że brzoskwinie najlepiej plonują na glebach o odczynie pH 6-7, należy glebę zwapnować, co ułatwi pobieranie podstawowych składników pokarmowych (azot, potas, magnez, fosfor) podanych w formie nawozów, przy wcześniejszym określeniu zasobności gleby. Najkorzystniejszy jest superfosfat potrójny granulowany zawierający 46% fosforu, stanowi on mieszaninę fosforanu jedno wapniowego i siarczanu wapnia. Jest rozpuszczalny w wodzie i łatwo przyswajalny przez rośliny. Należy go zastosować możliwie krótko przed sadzeniem drzew. Brzoskwinie są bardzo wrażliwe na niedobór fosforu w glebie, dochodzi do zmiany barwy liści z zielonej na czerwoną lub fioletową, szczególnie na spodniej stronie liścia. Aby uzyskać optymalną zawartość potasu należy zastosować nawożenie K2O w postaci soli potasowej, zawierającej 60% potas. Przy niedoborze potasu drzewa są mniej odporne na suszę i mróz . Ważne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że fosfor i potas trudno przemieszczają się w profilu glebowym, dlatego nawozy potasowe i fosforowe należy przyorać jesienią na głębokość 25-30cm około 4 tygodni przed planowanym sadzeniem drzew.

Należy także zwrócić uwagę na zawartość magnezu dla warstwy ornej oraz podornej, by w razie potrzeby przed założeniem sadu zastosować nawożenie MgO połączone z wapnowaniem (CaO). Wapnowanie wpływa też korzystnie na strukturę gleby: gleby ciężkie stają się bardziej luźne i przewiewne, a gleby lekkie – bardziej zwięzłe w skutek łączenia cząstek glebowych. Poza tym dzięki temu można otrzymać optymalny odczyn gleby. Zbyt niska kwasowość powoduje wiele niekorzystnych dla brzoskwiń zjawisk.

Trzeba też wziąć pod uwagę stosunek potasu do magnezu w glebie. Wiąże się to z faktem, że potas jest antagonistą magnezu, dlatego przy nawożeniu trzeba uwzględnić stosunek obu składników pokarmowych w glebie. Na stanowisku, gdzie będzie mój sad, stosunek ten jest poprawny.

  •  Uprawa gleby przed sadzeniem drzew

W celu nadania glebie odpowiednich właściwości należy zadbać o zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu i plonowania drzew oraz zachowana ich zdrowotności i wytrzymałości na mróz. Polega to głównie na likwidowaniu lub ograniczeniu konkurencji chwastów o wodę i składniki pokarmowe oraz zapewnieniu sprawności glebie.

Aby doprowadzić do gleby składniki pokarmowe należy rozdrobnić nawozy zielone za pomocą brony talerzowej pod koniec czerwca, a po dodaniu zalecanej dawki nawozów fosforowych i potasowych, przyorać pługiem z pogłębiaczem na głębokość 10-15cm. Dzięki temu nawozy zostaną dokładnie wymieszane w warstwie ornej.

Harmonogram zabiegów uprawowych koniecznych do wykonania planując założenie sadu:

Rodzaj uprawki Termin zabiegu
Głęboka orka na głębokość 50 cm Jesień
Bronowanie Od połowy do końca marca
Kultywatorowanie Koniec marca
Tyczenie kwater i rzędów Początek kwietnia
Sadzenie drzew Początek kwietnia

 

  • Sadzenie drzew

Brzoskwinia jest gatunkiem, który wymaga starannego sadzenia. Przed posadzeniem należy wykopać dołki odpowiednio szerokie i głębokie, w ten sposób, że na jedną stronę odrzuca się wierzchnią warstwę gleby, a na drugą warstwę podorną (ręczne kopanie). Dzięki temu bez problemu można rozłożyć system korzeniowy drzewa na niewielkim kopczyku usypanym na dnie dołka z warstwy ornej. To zapobiega podwijaniu się korzeni, co jest bardzie niekorzystne. W przypadku, gdy dojdzie do odłamania fragmentu korzenia, należy je przyciąć ostrym nożem. Gdyby okazało się, że fragmenty systemu korzeniowego zostały przesuszone w trakcie transportu, należy go zmoczyć w wodzie przed sadzeniem. Korzystnie wpływa proces namoczenia korzeni przed sadzeniem w papce z gliny z dodatkiem 1% Kaptanu lub Topsinu. Są to preparaty zabezpieczające uszkodzone korzenie przed infekcjami, szczególnie grzybowymi np. Chondrostereum purpureum, który powoduje srebrzystość liści. W dużych sadach dołki kopie się mechanicznie za pomocą specjalnego świdra. Po włożeni drzewka do dołka, należy przysypać system korzeniowy warstwa orną, dokładnie ubijając i potrząsając drzewkiem, aby wypełnić wszystkie przestrzenie. Na górę sypiemy warstwę podorną. Ważne jest aby posadzić drzewna około 3-5 cm głębiej niż rosły w szkółce. Również, podczas jesiennego sadzenia, konieczne jest kopczykowanie drzewek, w celu zabezpieczenia korzeni i szyjki korzeniowej przed przemarznięciem. Polega to na usypaniu kopczyków o wysokości 30-40 cm, tak aby okryć ziemią kilkunastocentymetrową, dolną część koronki. Gdy sadzimy drzewa jesienią, można pominąć podlewanie drzewek, chyba że jest wyjątkowo sucho, a wtedy, zaraz po sadzeniu, trzeba wylać wiadro wody pod każde drzewko.

mgr inż. Dorota Blatsios

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Powiązane wpisy

Dorota