Zabiegi pielęgnacyjne w zieleni miejskiej – prawidłowe cięcie drzew

Często w miejskiej, gęstej zabudowie nieodpowiedni dobór gatunków drzew decyduje o powoduje, że mogą one zagrażać mieszkańcom. Zdarza się także, że korona okazuje się zbyt duża do ciasne zabudowy. Kiedy dochodzi do takiej kolizji należy przeprowadzić prawidłowo zabieg cięcia.

 SA Tree Cutting

W naturalnych warunkach stare drzewa same dostosowują swoje malejące możliwości fizjologiczne i statyczne, odrzucając gałęzie, które zagrażają ich funkcjonowaniu. Z kolei młode okazy mogą pozwolić sobie na intensywny i nieograniczony wzrost. Niestety w warunkach miejskich powierzchnia na jakiej drzewa mogą rozwijać swoje korony jest często mocno ograniczona. W związku z tym w niektórych sytuacjach wymagana jest ingerencja człowieka.

Wyróżnia się dwa rodzaje cięcia drzew:

  • Cięcie pielęgnacyjne, którego celem jest utrzymanie zdrowych i właściwych pod względem pokroju koron, a także stymulowanie wzrostu gałęzi; ma ono za zadanie naśladować naturalne procesy odrzucania gałęzi,
  • Cięcie bezpieczeństwa wykonywane wykonywanie w celu ograniczenia zagrożenia jakie powoduje drzewo.

 

CIĘCIA PIELĘGRACYJNE

Jako pierwsze przeprowadza się jeszcze w szkółce, kiedy nadaje się kształt młodej koronie. Przede wszystkim opiera się on na prześwietleniu korony i usuwaniu niepotrzebnych gałęzi. Odpowiednie pierwsze zabiegi kształtowania korny przystosowują roślinę do warunków w krajobrazie i zadań jakie w nim będzie pełnić. Następne cięcie wykonuje się po posadzeniu, a jego zadaniem jest zredukowanie korony i dopasowanie jej do zmniejszonego systemu korzeniowego. Od tego momentu drzewo wymagać będzie stałego cięcia, które będzie zagęszczało i formowało jego koronę dopasowaną do funkcji jaką będzie pełnić w krajobrazie. Cięcia pielęgnacyjne muszą ściśle uwzględniać fizjologię drzewa oraz walory ozdobne, istotne jest także branie pod uwagę biologii drewna. Zalicza się tu 5 rodzajów cięcia: usuwanie posuszu, chorych i obumierających gałęzi, prześwietlenie korony, korekcja korony, częściowa redukcja korony i odtworzenie korony.

  1. Usuwanie posuszu

Polega na usuwaniu suchych i obumierających gałęzi w momencie, gdy stanowią zagrożenie dla otoczenia. Szczególnie dotyczy to szlaków komunikacyjnych. Istotne jest także usuwanie porażonych gałęzi w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się infekcji. Natomiast w zakątkach parków lub w miejscach niedostępnych dla ludzi można takie gałęzie pozostawić na drzewie, ponieważ podnoszą one walory ekologiczne.

  1. Prześwietlanie korony

Zadaniem tego cięcia jest poprawa warunków świetlnych i wilgotnościowych wewnątrz korony, co ogranicza rozwój grzybów. Również zmniejsza napór oddziaływania wiatru. Zabieg ten należy wykonywać regularnie, przy czym nie należy przekraczać 5-15% masy asymilacyjnej. Usunięcie większej ilości masy zieleni może być szkodliwe dla rośliny. Cięcie wykonuje się równomiernie w całej koronie drzewa, jednak jego efekt nie może wpłynąć na zmiany pokroju. U drzew starszych wykonuje się prześwietlanie w celu pobudzenia do regeneracji korony.

  1. Korekcja korony

Cięcie korekcyjne wykonuje się u drzew o zdeformowanej koronie powstałej w wyniku złych warunków siedliskowych lub błędnie wykonanych wcześniejszych zabiegów. Zabieg polega na usunięciu pędów konkurencyjnych i zabezpieczeniu niewłaściwemu kierunkowi rozwoju korony. Często cięcie to jest niezbędne w warunkach gęstej zabudowy, gdzie drzewa nie mają optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju.

  1. Częściowa redukcja korony

Zabieg ten wykonuje się u drzew, które wykształciły zbyt dużą koronę i kolidują z budynkami i szlakami komunikacyjnymi. Celem jest zmniejszenie rozmiarów korony oraz poprawienie statyki drzewa. Ważne jest aby pamiętać, że nie należy przekraczać 30% masy asymilacyjnej, a przy tak obszernym cięci warto zabieg ten rozłożyć na kilka etapów. Do częściowej redukcji korony zalicza się także usuwanie dolnych gałęzi.

  1. Odtworzenie korony

Cięcie to wykonuje się gdy korona uległa zniszczeniu w skutek naturalny lub w przypadku świadomego ogławiania. Często zdarza się, że pracownicy firm zajmujących się zielenią nieprawidłowo przycinają drzewa, co prowadzi do zniszczenia korony, wtedy ten zabieg jest konieczny. Polega on na pobudzaniu rośliny do wytwarzania nowych pędów i zagęszczania korony. Należy jednak pamiętać, że nowe gałęzie nie będą tak mocne jak te, które rosły od początku.

CIĘCIA BEZPIECZEŃSTWA

Zabieg ten wykonuje się w momencie, gdy drzewo stanowi wyraźne zagrożenie dla ludzi i mienia. Często dotyczy starych drzew o kruchym drewnie, których korona została zdeformowana w wyniku zaniechań zabiegów pielęgnacyjnych lub ich niewłaściwego wykonania. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż całkowite usunięcie drzewa.

Dorota Blatsios, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Powiązane wpisy

Dorota