Różnice w jakości i zawartości biologicznej między warzywami uprawianymi w pomieszczeniach i na polu

Jakość warzyw uprawianych w szklarniach jest przeważnie wyższa, a wartość biologiczna niższa w porównaniu do tych uprawianych na polu. Wynika to przede wszystkim z faktu odizolowania uprawy od świata zewnętrznego, a tym samym wszystkich zanieczyszczeń powietrza wewnątrz pomieszczeń uprawowych. Również zwartość metali ciężkich jest nieporównywalna. Uprawy polowe, niezależnie czy przy miastach, czy przy autostradach, często mają bezpośredni kontakt z ołowiem i kadmem. Często normy są 2-3 krotnie przekroczone szczególnie przy uprawie warzyw liściowych. W uprawach w pomieszczeniach kontrolowane jest nawożenie i systemy uprawowe, co wpływa na jakość warzyw. Mniejsze jest także skażenie mikrobiologiczne. Również poprawne i kontrolowane używanie sztucznych nawozów, a także środków ochrony roślin ogranicza negatywny wpływ na warzywa. Często także wykorzystuje się naturalne sposoby zwalczania szkodników, które na polu są niemożliwe.

Przede wszystkim należy uwzględnić fakt, że w pomieszczeniach można stworzyć optymalne warunki do rozwoju warzyw, co przyspiesza ich wzrost oraz możliwość wykonywania zbiorów. Co daje ogromne korzyści finansowe, gdyż przyspiesza cały cykl uprawy. Niestety szybki wzrost warzyw sprzyja mniejszej zawartości błonnika, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.

Uprawy podwieszane gwarantują, że warzywa nie będą miały kontaktu z podłożem, a owoce będą miały równomierny dostęp do światła i dobrze się wybarwią i nabiorą optymalnego kształtu, co podniesie ich wartość. W pomieszczeniach jest także łatwiej dostosowywać dawki nawożenia, przez co warzywa są lepiej odżywione. Unika się także w ten sposób niekorzystnych zaburzeń fizjologicznych, które eliminują warzywa z przydatności do sprzedaży.

Dorota Blatsios, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Powiązane wpisy

Dorota