Wymagania uprawowe brzoskwiń

Wymagania klimatyczno-glebowe w uprawie brzoskwiń

 Brzoskwinie są gatunkiem pochodzącym z rejonów o klimacie kontynentalnym, charakteryzującym się gorącym latem oraz słoneczną i suchą jesienią, dlatego uznawana jest za gatunek ciepłolubny. Wiąże się to z tym, że uprawa towarowa ogranicza się do najcieplejszych rejonów bez zastoisk mrozowych. Zakłada się, że aby rozwój był prawidłowy, suma aktywnych temperatur w okresie wegetacyjnym nie może być mniejsza niż 2500, przy czym średnia temperatura roczna wynosi 8oC. Czynnikiem ograniczającym dla uprawy jest minimalna temperatura w zimie, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy obniża się nabyta odporność drzew na mróz, a spadki poniżej -25oC są przeważnie zabójcze dla drzew. Drugim krytycznym okresem są późne przymrozki wiosenne w okresie kwitnienia lub bezpośrednio po nim. Temperatury od  -2oC do -4oC mogą spowodować uszkodzenia nawet do 90% kwiatów. Bardzo wrażliwe są też młode zawiązki owoców.

Na odporność brzoskwiń ma wpływ kompleks innych czynników  poprzedzających i towarzyszących spadkom temperatury. Należą do nich:

 • długość okresu mroźnego,
 • wilgotność powietrza w okresie poprzedzającym mróz,
 • siła wiatru,
 • jakość i wilgotność gleby,
 • wiek i ekspozycja drzewa,
 • zdrowotność drzewa.

Wymagania glebowe są  o wiele mniejsze niż wymagania klimatyczne. Brzoskwinia jest w stanie znosić niekorzystne warunki glebowe. Mimo że drzewa mogą rosnąć na każdego typu glebie nadającej się pod sad, to podstawowymi wymaganiami jest to, że musi by ciepła, przepuszczalna, niekwaśna i niepodmokła. Gatunek toleruje gleby suche i przepuszczalne, co zawdzięcza silnemu i szybko rozprzestrzeniającemu się i głębokiemu systemowi korzeniowemu. Najlepsze są ciepłe, głęboko przepuszczalne i zasobne gleby gliniasto-piaszczyste lub piaski.

Stanowisko pod założenie sadu

 O powodzeniu uprawy brzoskwini w intensywnym sadzie decyduje szereg czynników. Przede wszystkim są to czynniki niezależne od człowieka, czyli to, co oferuje przyroda w miejscu, gdzie chcemy założyć sad i czego nie możemy zmienić według swoich potrzeb oraz szereg czynników zależnych od człowieka, czyli agrotechnika. Chcąc założyć sad produkcyjny, należy wybrać jak najlepszą lokalizację, która ograniczy do minimum ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.

Wybór odpowiedniego stanowiska powinien opierać się na zapewnieniu drzewom najkorzystniejszych warunków, zwłaszcza mikroklimatu. Brzoskwinia jest gatunkiem stosunkowo wytrzymałym na niesprzyjające warunki glebowe, co związane jest z silnym, mocno rozrastającym się systemem korzeniowym, który łatwo przystosowuje się do różnych gleb.

W uprawie brzoskwini jednym z czynników ograniczających wysokie plonowanie o dobrej jakości są niekorzystne wiatry i dotyczy to głównie ich siły. Negatywny wpływ mają zarówno wiatry zimowe, które powodują zamieranie drobnych pędów, jak również silne wiatry wiosenne, powodujące wysuszanie słupków kwiatowych. Poza tym mogą one uniemożliwiać zapylenie kwiatów poprzez utrudnienie lotów pszczołom. Innym niekorzystnym działaniem silnych wiatrów jest fakt, iż powodują one wysuszanie gleby.

Podkładki

 Aby zastosować w sadzie intensywnym gęste obsadzenie drzewami, należy przed wszystkim wziąć pod uwagę cechy zastosowanej podkładki. W sadach intensywnych zaleca się podkładkę karłową Pumiselect®.

Cechy podkładki Pumiselect®:

 1. podkładka karłowa,
 2. polecana do intensywnych nasadzeń – siła wzrostu drzew brzoskwini i moreli na tej podkładce jest o około 50% mniejsza niż na siewkach brzoskwini czy moreli (nadaje się do intensywnych nasadzeń),
 3. Dobrze zrasta się z wszystkimi uprawianymi odmianami brzoskwini i moreli.
 4. Jest tolerancyjna na suszę.
 5. Nie jest porażana przez wirusa szarki.
 6. Wytwarza mało odrostów korzeniowych.
 7. Tworzy dobry system korzeniowy.
 8. Drzewa na tej podkładce bardzo dobrze zawiązują pąki kwiatowe.
 9. Ma dość duże wymagania glebowe, źle toleruje gleby podmokłe, ale w miarę odporna na przesuszenia.
 10. Drzewa na niej dobrze zawiązują pąki kwiatowe, a także charakteryzują się małymi rozmiarami i wysoką plennością, co powoduje, że wskazane jest ich palikowanie.

pumiselect

Drzewo brzoskwini na podkładce Pumiselect®

Rozstawa i model korony 

Trzeba pamiętać, że wybór modelu korony jest ściśle związany z rozstawą sadzenia drzew, dlatego wybieramy system, który pozwoli uzyskać jak najwyższy plon przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej jakości owoców. Po tym względem dobre wyniki uzyskuje się dzięki zastosowaniu rozstawy 4 x 2 m oraz korony wrzecionowej. Dzięki zastosowaniu gęstego nasadzenia zwiększamy ilość drzew, a co za tym idzie, również plon z hektara, a także nie wpływamy na pogorszenie jakości owoców.

Uformowanie korony wrzecionowej polega na utworzeniu jednego głównego przewodnika i bocznych konarów, które wyrastają tak, aby górne były krótsze od dolnych. Powoduje to nadanie drzewu kształtu choinki. Ma to wiele zalet: przede wszystkim zapewnia dobre naświetlenie owoców. Owoce wyrastają w dolnej części na piętrze konarów uformowanych w sposób dający szerokie kąty rozwidleń. W celu nadania odpowiedniego kształtu ważne jest dodatkowe letnie cięcie drzew na początku lipca. Polega ono na usunięciu silnych pędów w górnej części korony, które konkurują z przewodnikiem oraz pędów rosnących do środka korony, jak również wycina się silne pędy owoconośne. Nadanie koronie odpowiedniej formy jest dość pracochłonne, jednak pozwala na zwiększenie ilości drzew na hektarze. Inną zaletą jest możliwość wcześniejszego uzyskania z młodego sadu wyższego plonu.

mgr inż. Dorota Blatsios

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Powiązane wpisy

Dorota