Bioróżnorodność – co to jest i jak ją chronić?

Istnieje wiele definicji różnorodności biologicznej (w skrócie: bioróżnorodność), ale najprecyzyjniej można ją określić jako całkowitą różnorodność form życia na ziemi wraz z ich zmiennością na wszystkich poziomach organizacji biologicznych. Podział bioróżnorodności Bioróżnorodność wyraża dynamizm przyrody i reakcje żywych organizmów na […]