Antropogeniczne zagrożenia bioróżnorodności

Bioróżnorodność wyraża dynamizm przyrody i reakcje żywych organizmów na oddziaływania selekcyjne środowiska. Inaczej można powiedzieć, że jest to zróżnicowanie wszystkich organizmów żyjących na Ziemi w poszczególnych ekosystemach. Ciągły rozwój cywilizacyjny, zabieranie naturalnych terenów pod budowy osiedli, dróg, a także pod… Continue Reading