Zielony zakątek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

zieleń w mieście

O tym, że popieram wszelkie inicjatywy mające na celu zazielenieć miasto, wiedzą chyba wszyscy. Sama nie raz prowadziłam warsztaty ogrodnicze dla dzieci i dorosłych, gdzie były rozdawane rośliny. W obecnej modzie na miniaturki krzewów i brak dużych drzew, szczególnie w… Continue Reading

Znaczenie jakości wody w pielęgnacji roślin domowych

Woda stanowi podstawę funkcjonowania roślin, co wynika z faktu, że jest głównym elementem stymulującym procesy w nich zachodzące. Znaczenie jakości wody w pielęgnacji roślin ma jest szczególnie istotne w uprawie każdego gatunku, ponieważ woda bezpośrednio ma wpływ na intensywność wzrostu… Continue Reading

Antropogeniczne zagrożenia bioróżnorodności

Bioróżnorodność wyraża dynamizm przyrody i reakcje żywych organizmów na oddziaływania selekcyjne środowiska. Inaczej można powiedzieć, że jest to zróżnicowanie wszystkich organizmów żyjących na Ziemi w poszczególnych ekosystemach. Ciągły rozwój cywilizacyjny, zabieranie naturalnych terenów pod budowy osiedli, dróg, a także pod… Continue Reading

Bioróżnorodność – co to jest i jak ją chronić?

Istnieje wiele definicji różnorodności biologicznej (w skrócie: bioróżnorodność), ale najprecyzyjniej można ją określić jako całkowitą różnorodność form życia na ziemi wraz z ich zmiennością na wszystkich poziomach organizacji biologicznych. Podział bioróżnorodności Bioróżnorodność wyraża dynamizm przyrody i reakcje żywych organizmów na… Continue Reading