Zdrowotne aspekty żywności GMO

Aktualnie brak jest niezbitych dostępnych informacji o możliwych ujemnych skutkach zdrowotnych modyfikacji genetycznych, które mogłyby istotnie zmieniać charakterystykę żywieniową każdej żywności, tak jak ma to miejsce przy żywności wzbogacanej. Żywność genetycznie modyfikowana to jeden z ważniejszych obecnie aspektów biotechnologicznych. Metody… Continue Reading