CRM dla deweloperów

CRM (ang. Customer Relationship Managment), to najprościej ujmując, system informatyczny wspierający komunikację firmy z jej klientami. 

Z historii

System powstał w latach 90 ubiegłego wieku, w odpowiedzi na zaistniałą potrzebę automatyzacji procesów sprzedaży, w połączeniu z integracją zarządzania kontaktem z klientem. Nie bez znaczenia była także sprawna administracja bazą danych. Już w latach 80 stało się jasne, że dynamicznie rozwijająca się gospodarka światowa, a w szczególnie gospodarka USA, wymagać będzie jednolitego systemu gromadzącego dane klienta wraz ze sprawną obsługą sprzedaży. Jednocześnie gromadzone dane wymagały tworzenia specjalistycznych baz danych. Te właśnie czynniki spowodowały powstanie CRM, który jednoczył dwa systemy działające wcześniej: SFA (ang. Sales Force Automation) i CSS (ang. Customer Service Supprt).

W Polsce pierwsze doniesienia o wykorzystaniu CRM pojawiły się w 2001 roku.

Rodzaje

Obecnie funkcjonują trzy rodzaje CRM:

1.Interaktywny, którego zadaniem jest gromadzenie informacji o kliencie, ujednolicenie kontaktu z nim na wszystkich możliwych płaszczyznach, zbieranie informacji o produktach, a także ukierunkowanie sprzedaży.

2.Operacyjny, zbiera wszelkie możliwe dane o kliencie. Szczególnie ukierunkowany jest na marketing, sprzedaż produktów i wsparcie techniczne.

3.Analityczny, odpowiada za wszelkiego rodzaju analizę klienta, oraz jego możliwych zachowań w kontekście marketingu.

Jak działa CRM

Najwygodniejszą funkcją jest automatyzacja sprzedaży, odnotowująca aktualizację danych dotyczącą relacji klient – sprzedawca, powiadomienia dotyczące stanu zasobów magazynowych, generowanie raportów działalności przedsiębiorstwa.

CRM dla deweloperów

System CRM dla deweloperów powinien charakteryzować się kilkoma cechami ułatwiającymi działania wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa.

Podstawowym zadaniem systemu powinno być scentralizowanie wszystkich danych w jednej lokalizacji, dostępnej dla wszystkich zalogowanych użytkowników. Wszystkie dotychczas zawarte umowy i dokonane transakcje powinny być widoczne w sposób oczywisty. Kapitalne znaczenie dla planowania rozwoju firmy, ma informacja dotycząca korespondencji z potencjalnymi nabywcami, dotycząca lokalizacji, typu zabudowy, metrażu, ceny, standardu wykończenia. CRM dla deweloperów powinien także dostarczać danych dotyczących działań firm konkurencyjnych. Dzięki dostępowi do danych archiwalnych system ma umożliwiać śledzenie skuteczności akcji reklamowych i promocyjnych. 

Moduł biurowy zapewnia tworzenie umów, edytowanie list kontaktów, a także usprawnia obsługę posprzedażową. Umożliwia także, zamieszczanie plików reklamowych w postaci zdjęć, wizualizacji, map terenu, planów zabudowy.

Nie bez znaczenia pozostaje możliwość tworzenia pozytywnego wizerunku firmy przez wysyłanie podziękowań, czy składanie życzeń okolicznościowych.

Narzędzia analityczne

Inną ważną kwestią w CRM dla deweloperów są narzędzia analityczne, które pozwalają na filtrowanie danych nieaktualnych lub niekompletnych. Wszelkie przypadki nierzetelności lub błędnych informacji wpływają negatywnie na wizerunek firmy i mogą skutecznie odstraszać klientów. Przydatną opcją jest także analiza danych statystycznych, które są podstawą podejmowania decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa.

Księgowość i rozliczenia

Dorze opracowany CRM dla deweloperów powinien zawierać możliwość dokonywania natychmiastowych operacji wszelkiego rodzaju rozliczeń wpływów i wydatków, a także wysyłkę związanych z tym dokumentów, faktur, rachunków.

CRM dla dewelopera – dlaczego warto?

  1. Zdalny nadzór nad planowaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi i finansowymi.
  2. Bieżąca kontrola nad realizacją inwestycji z każdego miejsca mającego dostęp do internetu.
  3. Uporządkowana sprzedaż lokali wraz z obsługą posprzedażową 
  4. Systemy CRM dla dewelopera skupiają w jednym narzędziu, o prostym interfejsie, wiele różnych funkcji.

Oprogramowania CRM dla deweloperów

1.Pipedriwe – skoncentrowany głównie na sprzedaży. Wykorzystuje sztuczną inteligencję. Obecnie obsługuje ponad 90 000 klientów.

2.Freshsales – oparty na sztucznej inteligencji, śledzi aktywność e-mail, zapewnia doskonałą widoczność firmy w internecie.

3.HubSpot CRM – duża możliwość śledzenia i przechwytywania potencjalnych klientów.

4.Zoho – daje możliwość śledzenia sprzedaży i marketingu. Ponad 150 000 klientów na całym świecie.

5.Saleforce – oprogramowanie oparte na chmurze , obsługuje wszystkie gałęzie. Ponad milion użytkowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here