Środki ochrony roślin

Grzyby są organizmami, które stanowią zupełnie oddzielne królestwo w przyrodzie. Te niezależne organizmy często współwystępują z roślinami. Czasami pozostają z nimi w symbiozie, ale niestety znacznie częściej są szkodliwe i powodują obumieranie roślin. Właśnie dlatego w czasie upraw niezbędne jest stosowanie fungicydów.

Czym są fungicydy?

Fungicydy to ogólna nazwa na cały szereg środków chemicznych, przeznaczonych do ochrony roślin przed grzybami. Niestety aż 90% chorób roślin ma podłoże grzybicze, co powoduje, że fungicydy stanowią jeden z kluczowych środków ochronnych – bez nich większość upraw po prostu nie ma szansy przetrwać.

Fungicydy, które można znaleźć pod adresem https://dlaroslin.pl/13429-Fungicydy, dzielą się na różne rodzaje. W pierwszej kolejności wyróżniamy wśród nich środki systemiczne, które działają wewnątrz rośliny. Po przedostaniu się do niej zatrzymują infekcje grzybicze. Oprócz nich stosowane są fungicydy kontaktowe, które działają powierzchniowo na roślinie i zapobiegają kiełkowaniu grzybów na strukturach rośliny. Najpowszechniej stosowane są z kolei fungicydy wgłębne, które są wchłaniane i transportowane do wnętrza liścia, ale nie przemieszczają się do innych części rośliny.

Jak działają fungicydy?

Fungicydy to środki ochronne, które mogą mieć różny schemat działania, zależny między innymi od tego, na jaki obszar rośliny działają. Jednak zazwyczaj możemy wyróżnić trzy najważniejsze zadania, które realizują środki grzybobójcze:

  1. działanie wyniszczające, które powoduje zniszczenie struktury rozwijających się grzybów i ich zarodników, dzięki czemu niszczą obecne kolonie grzybów i zapobiegają kolejnym infekcjom;
  2. działanie interwencyjne, które polega na leczeniu roślin poprzez hamowanie rozwoju infekcji wywołanej grzybami;
  3. działanie zapobiegawcze, które polega na stymulowaniu odporności roślin oraz tworzeniu bariery, która uniemożliwia przedostawanie się grzybów do wnętrza roślin.

Fungicydy dopasowane do rodzaju grzyba atakującego roślinę

Podczas wybierania właściwych środków ochrony roślin należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby dopasować je do typu rośliny oraz atakującego grzyba. W tym przypadku bardzo istotne jest to, czy mamy do czynienia na przykład ze zbożami, ziemniakami czy też uprawami sadowniczymi. Każdy typ upraw charakteryzuje się bowiem innymi zagrożeniami.

Przykładowo, fungicydy, które stosowane są na roślinach sadowniczych, działają przede wszystkim na szarą pleśń, parch jabłoni, białą i czerwoną plamistość liści, skórzastą zgniliznę owoców, bakteryjna kanciastą plamistość liści czy mączniaka prawdziwego. Z kolei przykładowe działanie fungicydów ziemniaków obejmuje zwalczanie zarazy ziemniaka, alternariozy i rizoktoniozy.

Bardzo szeroki dział fungicydów stanowią antygrzybicze środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania szkodników zbóż. Znajdziemy wśród nich preparaty między innymi na mączniaka prawdziwego zbóż i traw, brunatną plamistość liści, rdzę brunatną pszenicy, septoriozę liści i plew, fuzariozę i czerń kłosów, septorioza paskowana liści, rdzę żółtą, rdzę źdźbłową zbóż i traw, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, czerń kłosów, rynchosporiozę oraz rdzę brunatną pszenicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here