spółdzielnia

Spółdzielnia europejska jest to bardzo ciekawy sposób na prowadzenie biznesu na terenie Unii Europejskiej. Jej celem jest działalność gospodarcza ponad granicami państw członkowskich UE. Spółdzielni możemy stworzyć jako osoba fizyczna lub podmiot prawny. Celem takiej działalności jest zaspokojenie potrzeb członków, wspieranie ich działalności gospodarczej oraz spółdzielcze. W jaki sposób założyć taką firmę oraz jakie warunki należy spełniać?

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/spoldzielnia-europejska-zasady-zakladania/

Spółdzielnia europejska – na czym polega działalność?

Idea stojąca za działalnością spółdzielni, to „pierwszeństwie osoby przed kapitałem”. W praktyce oznacza to, że obowiązuje nas zasada jednej osoby z jednym głosem. Właśnie dlatego prawo głosu jest przepisane do osoby, bez względu na to jaki jest jej wkład finansowy. 

Spółdzielnia europejska – jak ją założyć?

Taką spółdzielnię posiada osobowość prawna po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółdzielnie może założyć:

• Przynajmniej pięć osób fizycznych przynajmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej

• Minimum pięć osób fizycznych oraz prawnych prawa publicznego/prywatnego przedmioty które podlegają prawo co najmniej dwóch różnych państw członkowskich 

• Minimum dwie osoby prawne prawa publicznego/prywatnego podlegające prawo przynajmniej dwóch różnych państw członkowskich

Jaką spółdzielnie można tworzyć również łącząc istniejące spółdzielnie lub przekształcając te już istniejące. Warunkiem jest to, że musi ona przynajmniej 2 lata posiadać podmiot podlegający prawo innych państw członkowskich. 

Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 30 000 euro. Podzielony jest na imienne udziały. Wniosek o rejestrację spółdzielni europejskiej możemy złożyć osobiście lub przez internet. Do takiego wniosku musimy dołączyć informację dotyczącą oddziałów, terenowych jednostek, sposoby powstania podmiotu, jego organach oraz podmiocie działalności, prokurentach oraz pełnomocnikach spółdzielni.

Pozostałe dokumenty są to między innymi: statut spółdzielni, protokół stwierdzający wybór zarządu oraz rady nadzorczej, dowód wniesienia opłaty urzędowej.

Druki, które są niezbędne do wypełnienia możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w sądach gospodarczych. Sąd Gospodarczy ma 7 dni na rozpatrzenie naszego wniosku. Wnioskodawcy mogą być również poproszeni o uzupełnienie dokumentów, w razie braków. Jeżeli zapadnie decyzja o braku wpisu do rejestru, to istnieje prawo do apelacji w sądzie okręgowym.

Zobacz też: http://www.developersi.pl/koronawirus/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here